Mesingani predmeti podložni su oštećenjima i oksidaciji. Oštećene ograde, rukohvate, karniše, lampe... obnavljamo, po potrebi popravljamo, poliramo i zaštićujemo.

Primjeri restauriranih predmeta

Restauracija rukohvata

Restauracija lustera petrolejke

Restauracija lustera